News

Merii จับมือมูลนิธิรักษ์ต้นไม้ใหญ่ (Big Tree) นำเสนอนวัตกรรมเครื่องประดับที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
            Merii แบรนด์เครื่องประดับเงินประดับ Cubic Zirconia ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมเครื่องประดับที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมร่วมกันมูลนิธิรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในงาน Thailand Branch Out 2022 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ. สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร             ด้วยความตั้งใจของแบรนด์ Merii ที่จะเป็นแบรนด์ผู้นำด้านเครื่องประดับที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทางแบรนด์จึงเลือกใช้ Cubic Zirconia หรือ CZ นวัตกรรมการสร้างผลึกเพชรในห้องแล็บ ที่มีความงดงามและแข็งแรงประดุจเพชรแท้ แต่ไม่ได้มาจากการขุดเหมืองเช่นเดียวกันกับเพชรธรรมชาติ รวมไปถึงโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Responsible Jewelry Council หรือ RJC ว่าได้ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การทำเหมืองไปจนถึงธุรกิจค้าปลีก             Merii คือ...