Contact us

Prima Gold International Co.,Ltd

12th Fl., Central City Bangna Building. 589/64 Debaratana Rd., Bangna, Thailand 10260.

ชั้น12 ตึกสำนักงาน เซ็นทรัลซิตี้บางนา 589/64 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Please submit your request below and we will get back to you shortly

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้