นโยบายการคืนเงิน

สินค้าในระยะรับประกัน 2 ปี กรณีสินค้าที่เกิดจากขบวนการผลิตผิดพลาดจากทางโรงงาน และสามารถตรวจเช็คได้ บริษัทฯ รับผิดชอบโดย เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ลูกค้า
  • กรณีพลอยหลุด
  • กรณีตัวเรือนชีด ลอก ดำ แดง  
**คืนสินค้าภายใน 7 วัน

 

กรณีสินค้าที่ซื้อเกิน 2 ปีขึ้นไป เกิดการชำรุดจากการใช้งาน บริษัทฯ รับซ่อมโดยคิดค่าใช้จ่าย

  • กรณีตัวเรือนซีด ลอก ดำ แดง ต้องการชุปทำสี
    • หมวด R, E, N+P, L ชิ้นเล็ก คิดค่าใช้จ่าย 350บาท/ ชิ้น  
    • สินค้าหมวด N, L, B ชิ้นใหญ่  คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ชิ้น)
  • กรณีตัดเพื่อลดไชส์  คิดค่าใช้จ่าย 350 บาท (เพิ่ม SIZE ไม่ได้)
  • กรณีเพชร CZ  หลุด การคิดค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของพลอย CZ