นโยบายการจัดส่ง

ฟรีจัดส่งภายในประเทศ โดย บริษัทขนส่งเอกชน

ในนามบริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

ระยะเวลาจัดส่ง 3-5 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์